V školskom roku 2018/2019 otvárame kurzy anglického jazyka pre deti a mládež v priestoroch Jolly Phonics Center na Kukučinovej 4 v Pezinku, ktoré zastupuje metódu Jolly Phonics a Jolly Grammar na Slovensku, rovnako hodnotené ako British Council addvantage member 2017-2018, ktoré úspešne pripravuje deti na Cambridge English Young Learners.

Deti študujú v malých skupinkách (maximálny počet detí v skupine je 8) formou metódy Jolly Phonics a Jolly Grammar. Hodiny sú 2 x týždenne (55 min./hodina) zamerané na konverzáciu, čítanie a písanie v anglickom jazyku a postupné upevňovanie gramatiky. Vhodné pre deti od 5-12 rokov.Vyučujúci: Ece Koken (anglická lektorka), Viera Machálková (trénerka metódy Jolly Phonics a Jolly Grammar)Postupnosť kurzov je nasledovná: 1. rok Jolly Phonics Basic (pre deti od 4– 12 rokov, deti zaraďujeme podľa veku a zručností) 2. rok Joly Phonics Advanced 3. rok Jolly Grammar 1 4. rok Jolly Grammar 2, 5. Rok Jolly Grammar 3, 6. Rok Jolly Grammar 4, 7. Rok Jolly Grammar 5, 8. Rok Jolly Grammar 6

Jolly Phonics Basic (vek 5-6 rokov)

Prostredníctvom kurzu Jolly Phonics sa deti hravým spôsobom naučia správne čítať a písať v anglickom jazyku. Už od prvých týždňov deti začínajú spájať hlásky do slov a zábavným spôsobom prechádzajú k čítaniu viet v knižkách. Viac informácií o metóde Jolly Phonics nájdete tu.

Jolly Phonics Basic (vek 6-8 rokov)

…uplatňuje sa rovnaké učivo metodiky Jolly Phonics pre daný vek dieťaťa, prispôsobený rýchlosťou a znalosťami detí. Vďaka tomuto kurzu, deti získavajú pevné základy v čítaní a písaní, aby boli pripravené učiť sa výnimky v anglickom jazyku a získali tak schopnosť poradiť si s výslovnosťou a pravopisom akéhokoľvek anglického slovíčka.

Jolly Phonics Basic (vek 6-7 rokov) a Jolly Phonics Basic (vek 8-10 rokov) 

…uplatňuje sa rovnaké učivo metodiky Jolly Phonics pre daný vek dieťaťa, prispôsobený rýchlosťou a znalosťami detí. Vďaka tomuto kurzu, deti získavajú pevné základy v čítaní a písaní, aby boli pripravené učiť sa výnimky v anglickom jazyku a získali tak schopnosť poradiť si s výslovnosťou a pravopisom akéhokoľvek anglického slovíčka.

Jolly Phonics Advanced

Tento kurz je určený pre deti, ktoré prešli základným kurzom Jolly Phonics Basic v minulom školskom roku. Deti získajú zručnosti prečítať a napísať akékoľvek anglické slovo, vrátane všetkých výnimiek anglickej fonetiky a zároveň sa budú sústrediť na porozumenie a písanie dlhších slovných opisov. Tak sa u detí rozvíja nezávislé písanie, t. j. sú schopné napísať vlastnými slovami, čo prežili, kde boli,…

Jolly Grammar 2

Prostredníctvom účelovo, farebne a systematicky upraveným materiálom sa dieťa učí základy anglickej gramatiky od všetkých vetných členov po tvorbu viet a pravopis. Tento kurz je určený pre deti, ktoré zvládli kurz Jolly Grammar 1. Viac informácií o metóde Jolly Grammar nájdete tu. Čaká nás bohatá slovná zásoba a projektové učenie ako na II. stupni bilingválnych škôl. Zároveň pripravujeme deti na Cambridge Testy YLE Mover a Flyer. 

Jolly Grammar 4

Nadväzujúci program Jolly Grammar 3 stavia na znalostiach a rozvíja ďalej zručnosti samostatného písania a tvorby viet, slovnej zásoby, ale najmä konverzácie. Deti rozvíjajú svoje schopnosti písomnej tvorby v spoločných ako aj individuálnych projektoch, komunikačné schopnosti návštevou zahraničných hostí a zapĺňajú priestor vo vlastných knižniciach množstvom prečítaných kníh v anglickom jazyku.Zároveň pripravujeme deti na Cambridge Testy A2 alebo B1.

To Top