Školné a poplatky

Školné pre školákov – 450€/mesiac

Školné záhrňa

 • bilingválnu výučbu
 • kvalitný kurz metódou Jolly Phonics garantovaný min.2x do týždna + učebnice angličtiny Jolly Phonics
 • didaktické a výtvarné pomôcky
 • hodiny hry na flautu, alebo gitaru (podľa záujmu)
 • Učebnice v slovenskom jazyku
 • Učebnice v anglickom jazyku Cambridge/Oxford

Školné nezahŕňa:

 • Stravovanie (obedy)
 • Školský klub
 • Lyžiarsky/plavecký výcvik
 • Volnočasové krúžky – Hip-hop, Výtvarný krúžok (prebiehajú v čase školského klubu)
 • 450€ (zápisné je školné uhradené za september)

 

To Top