Prečo Jolly Homeschool?

Logo I want to be happy

  • bilingválne vzdelávanie
  • kvalitná metóda výučby anglického jazyka metódou Jolly Phonics 
  • malý kolektív detí
  • individuálny prístup s prihliadaním na záujmy a potreby dieťaťa
  • výučba v blokoch
  • klasické a alternatívne metódy výučby s prvkami Montessori pedagogiky
  • výchova k hodnotám

 

To Top