Ciele školy

MatiaskoMáme hlboký záujem o dieťa a cítime, že každá oblasť jeho rozvoja je rovnako dôležitá, či už je to jeho telesný, spoločenský, emocionálny a intelektuálny rast. Snažíme sa jednotlivým deťom pomáhať, aby sa naplno rozvíjali prostredníctvom vlastnej činnosti podľa učenia Dr. Marie Montessori, zakladateľky „tzv. Montessori metódy“.

Na svojom dieťati budete môcť pozorovať tento rozvoj:

 • radosť z učenia
 • poriadkumilovnosť
 • učenie sa prostredníctvom objavovania
 • koncentrácia
 • silné puto s realitou
 • rastúce zdravé sebavedomie
 • schopnosť rozhodovať sa
 • sebadisciplína
 • radosť z pokoja
 • samostatnosť

Znalostné ciele

 • rozvíjať a podporovať stálu zvedavosť
 • rozvíjať návyky iniciatívy a vytrvalosti
 • rozvíjať zmyslovo-motorické činnosti, aby si cibrili schopnosť rozlišovať a uvažovať
 • rozvíjať si spoločenské zručnosti
 • získavať základné zručnosti potrebné, aby sa človek učil celý život
 • pomáhať rozvíjať vnútorný a jedinečný potenciál.

 

To Top