Filozofia školy

JurkoZákladná myšlienka vzdelávacej filozofie podľa M. Montessori je, že všetky deti majú v sebe potenciál človeka, ktorým sa stanú. Aby si dieťa rozvíjalo svoj telesný, intelektuálny a duchovný potenciál, musí mať slobodu. Slobodu, ktorú získa prostredníctvom poriadku a disciplíny. Detský svet je plný obrazov a zvukov, ktoré sa mu najskôr javia chaoticky. Z tohto chaosu si deti musia postupne vytvoriť poriadok, naučiť sa rozlišovať dojmy, ktoré neustále pôsobia na ich zmysly a pomaly, ale isto sa naučia ovládať sami seba a svoje prostredie.

Montessori pomenovala a rozvinula „pripravené prostredie“, ktoré v sebe obsahuje určitý poriadok a umožňuje deťom, aby sa učili vlastným tempom podľa svojich schopností a v nesúťaživej atmosfére. „Nikdy nenechajte deti riskovať zlyhanie, pokiaľ nemajú rozumnú šancu na úspech.“

M. Montessori rozpoznala, že jediný impulz pre učenie je sebamotivácia dieťaťa. Deti sú poháňané k učeniu sa. Učiteľ pripraví prostredie, usmerňuje činnosti a ponúka deťom stimuláciu. Dieťa je motivované samotnou činnosťou (nie iba osobnosťou učiteľa), aby vytrvalo pri danej úlohe. Ak sa deti v Montessori prostredí slobodne učia, je to preto, lebo dosiahli „vnútornú disciplínu“, tým, že boli vystavené fyzickému a mentálnemu poriadku. Toto je jadrom prístupu M. Montessori. Hoci je spoločenské prispôsobenie potrebnou podmienkou na to, aby sa dieťa v škole učilo, nie je samotným zámerom vzdelávania. Keď sa v rannom detstve vybudujú návyky koncentrácie, vytrvalosti a dôkladnosti, v neskorších rokoch sa z dieťaťa stane sebavedomý a schopný žiak. M. Montessori učí deti, aby pozorovali, premýšľali a zvažovali. V rannom detstve deťom ukazuje radosť z učenia sa a poskytuje prostredie, v ktorom sa snúbi intelektuálna a duchovná disciplína.

To Top