Formy a metódy vyučovania

vivi

  • Bilingválna výučba
  • Bloková výučba
  • Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov
  • Optimálne rozvrhnutie času
  • Projektové vyučovanie
  • Prihliadanie na individualitu dieťaťa, na jeho jedinečnosť, potreby a záujmy.
To Top