Legislatíva

keramikaJolly Homeschool má momentálne status domáceho vzdelávania. Znamená to, že naša škola nie je zapísaná pod Ministerstvo školstva SR (zatiaľ, ale pracujeme na tom, je to dlhodobý proces, ktorý trvá aj 2 roky). Napriek tomu dôkladne dodržiavame štátny vzdelávací program a vyučujeme bilingválne. V praxi to znamená, že naše deti sú zápisané v kmeňovej škole v Banskej Bystrici a 2x ročne chodia na preskúšanie či zvládli učivo daného ročníka (na polrok a na konci roka). Táto škola im vydáva aj vysvedčenia.

To Top