Akreditácia výučby anglického jazyka metódou Jolly Phonics v základnej škole

Vo veci akreditácie programu kontinuálneho vzdelávania s názvom „Výučba anglického jazyka metódou Jolly Phonics v základnej škole”, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo dňa 27. novembra 2014 jeho schválenie.

Poskytovateľom programu kontinuálneho vzdelávania je Education Initiative, s.r.o., Športová 374/52, 900 91 Limbach, IČO: 45 931 925.

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 45 hodín.

Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:– učiteľ pre primárne vzdelávanie– učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie.

Vyučovacie predmety: anglický jazyk.

Číslo rozdhonutia o akreditácii: 1509/2014 – KV.

Počet priznaných kreditov za absolovanie programu je: 11 kreditov

Doba platnosti akreditácie je: do 31. decembra 2019

Náhľad rozhodnutia č. 2014-10307/59561:7-10C0 

Akreditácia str. 1

Akreditácia str. 1

akreditácia str. 2

akreditácia str. 2

To Top