Naše prvé skúsenosti s Jolly Phonics, s trénovaním učiteľov a učením žiakov sme začali zbierať v roku 2010. Nebolo to vôbec jednoduché. Stretli sme sa s postojmi, ktoré vnímali Jolly Phonics ako niečo nové, neodskúšané, ďalšia alternatíva učenia anglického jazyka. Napriek tomu, Jolly Phonics oslovila prevažne bilingválne školy ako Wonderland, Brilliant Stars Kindergarten v Bratislave, ktoré vnímali Jolly Phonics z Veľkej Británie a vyškolili sme 46 učiteľov. V ďalšom roku nás veľmi podporila materská spoločnosť Jolly Learning z Veľkej Británie, ktorá na základe skúseností z iných krajín sveta, verila, že Jolly Phonics pomôže zvýšiť štandard anglického jazyka našich detí a učiteľov. Poskytla grant na vyškolenie 30 škôl na Slovensku v rámci projektu Jolly Phonics do slovenských škôl a výučbový materiál v hodnote 1.113,90 Eur pre školu. A tak sme začali s podporou vzdelávania v anglickom jazyku nielen u detí, ale aj učiteľov primárneho vzdelávania na bežných základných školách. V tomto roku sme vyškolili 45 učiteľov a v roku 2012, 37 učiteľov. Za tieto posledné dva roky sme sa sústredili sledovať a zbierať výsledky vedomostí žiakov, ktorí sa učili touto metódou v 1. a 2. ročníku. Zistili sme, že ich čitateľská gramotnosť a zároveň výslovnosť v anglickom jazyku dosiahla nadpriemerné a vynikajúce výsledky u žiakov v klasických triedach a priemerné výsledky k veku žiaka v triedach s poruchami učenia. Žiadne s detí nebolo definované ako slabé. V máji 2013 nás prišiel osobne navštíviť pán Christopher Jolly s manželkou Susan na 1. konferenciu pre učiteľov Jolly Phonics v Bratislave. Na konferencii sa prezentovali školy z 30 škôl v rámci projektu Jolly Phonics do slovenských škôl a zároveň pán Jolly s manželkou pripravili tréning Jolly Phonics Advanced a Jolly Grammar pre učiteľov, ktorí mali už skúsenosti s učením Jolly Phonics. Na tomto tréningu sa zúčastnilo 45 učiteľov. Tréning sa uskutočnil v Jolly Phonics Center v Pezinku, ktoré bolo založené nielen ako priestor pre učenie poobedňajších kurzov Jolly Phonic a Jolly Grammar pre deti, ale aj priestorom pre vzdelávanie učiteľov formou Jolly Phonics. 

Vďaka dobrým výsledkom a snahe pomôcť učiteľom anglického jazyka na prvom stupni zvýšiť štandard ich učenia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 27. novembra 2014 akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania „Výučba anglického jazyka metódou Jolly Phonics v základných školách“. S touto podporou sme sa od roku 2014 intenzívne venovali trénovaniu učiteľov a distribúcii materiálov pre výuku Jolly Phonics a Jolly Grammar. V roku 2014 bolo vyškolených ďalších 35 učiteľov. Rok 2015, je rokom, kedy sa usilovne snažíme priblížiť metódu Jolly Phonics formou prezentácií Jolly Phonics Tour po Slovensku učiteľom základných a materských škôl a vzdelávať ich prostredníctvom našich tréningov. 

fotka s Chrisom a Susie Jolly

To Top