Misia.

Metódu Jolly Phonics vymysleli anglickí učitelia, aby v multikultúrnom prostredí Spojeného kráľovstva, umožnili všetkým deťom rýchlejšie a kvalitnejšie pochopiť rodný jazyk. Deti tam začínajú školskú dochádzku od 4 rokov. V tomto veku sa stretávajú s Jolly Phonics. Táto metóda bola vyvinutá špeciálne pre malé deti. Je multi-senzorická ( využíva zrak, sluch a hmat ), preto je vhodná pre rôzne typy učenia sa. Dnes sa metódou Jolly Phonics vyučuje na 60% britských škôl a viac v ako v 100 krajinách sveta. Na Slovensku dnes touto progresívnou a vysoko efektívnou metódou vyučuje 74 učiteľov na 163 základných školách. Získali sme akreditáciu Ministerstva školstva. Našou snahou je, aby sme získali dôveru čo najväčšieho počtu škôl a poskytli tak účinný nástroj výuky angličtiny minimálne pre 1000 učiteľov. 

Vízia.

Slovensko v roku 2004 vstúpilo do Európskej únie. Od septembra 2010 je vyučovanie prvého cudzieho jazyka od 3. ročníka základnej školy povinné. Dobrých učiteľov angličtiny je však na Slovensku ako šafranu. Veľkou výzvou Jolly Phonics Slovensko je zvýšiť kvalitu učenia tých, ktorí angličtinu učia.

globus

To Top