Ako Ferko našiel stratený záujem o angličtinu.

Na začiatku:

Ferko prišiel do centra Jolly Phonics bez záujmu učiť sa anglický jazyk. Po anglicky odmietal rozprávať a vykazoval všetky známky prehĺbeného negatívneho vzťahu k anglickému jazyku. Akúkoľvek aktivitu na hodine považoval za nudnú.

Počas školského roka:

zisťuje, že je povzbudzovaný za každú snahu hovoriť, čítať alebo písať v anglickom jazyku. Začína vnímať hodiny anglického jazyka pozitívne a vďaka svojmu stále aktívnejšiemu prístupu spoznáva rôznorodé aktivity metodiky. Počas aktívnej účasti na hodinách si začína uvedomovať, že vedomosti, ktoré odmietal prijať, môže začať používať a mať radosť z nadobúdania nových zručností. Ferko začal zvyšovať svoj záujem o priestor pre vlastné vyjadrenie a tvorbu. Postupne odhalil, že komunikácia v anglickom jazyku môže byť i jeho silnou stránkou.

Na konci školského roka:

Ferko chodieva na hodiny s radosťou, baví ho „hrať sa“ so slovami a spájať ich do „funny sentences“ ako napr. I can see a fish in the sea. Prehlbuje svoje zručnosti v čítaní, rozprávaní i písaní v anglickom jazyku a rád sa učí nové „chytáčiky“.

Ako Elenka opäť rada píše a rozpráva v angličtine.

Na začiatku:

Elenka odmietala akúkoľvek formu hry alebo výučby v anglickom jazyku. Už vyskúšala nejeden jazykový kurz, všade však prejavovala nezáujem spolupracovať. Písala iba veľkými písmenami, často vynechávala písmená alebo písala zrkadlovo..

Počas školského roka:

Elenka zisťuje, že na hodinách Jolly Phonics je veľa priestoru a času pre hry, kolektívne aktivity v skupine alebo vo dvojiciach a množstvo zaujímavých činností s anglickými hláskami, písmenkami, slovami a neskôr aj vetami. Začína ju baviť učenie hrou a zisťuje, že angličtina môže byť aj zábavná. Píše vety o obrázkoch a vtedy je jej tvorbe venovaná individuálna pozornosť, čo oceňuje a snaží sa o čo najlepší opis. Neustále sa zlepšuje jej schopnosť koncentrácie a následne aj výsledok jej snaživej, aktívnej činnosti na hodine.

Na konci roka:

Elenkine písanie sa viditeľne zlepšilo, píše malými tlačenými písmenami, správne, bez vynechávania písmen. Už nemá strach z rozprávania v anglickom jazyku, práve naopak, rada rozpráva v angličtine aj o svojich vlastných zážitkoch.

kniha

To Top