Anglický jazyk učíme pomocou metódy Jolly Phonics druhý rok. Presvedčili sme sa, že žiaci, ktorí sa učia pomocou tejto metódy, skutočne čítajú lepšie, než žiaci, ktorí túto metódu nepoužívajú. Na našej škole máme nielen klasické triedy, ale aj triedy s narušenou komunikačnou schopnosťou. Táto metóda týmto žiakom veľmi pomáha z logopedického hľadiska, a to hlavne pri analyzovaní a vyslovovaní zvukov, kde si žiaci precvičujú každú hlásku.

Mgr. Adriána Lešigová, učiteľka anglického jazyka, ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov

 

 

 

11046341_696655720459844_1085285197591696165_n

“Jolly Phonics vyučujem detičky v našej škôlke od septembra minulého roka. Začali sme po malých krokoch, zvuk – po zvuku. Dnes môžem s radosťou povedať, že naši 5-6 roční predškoláci čítajú nie len zložitejšie slová, ale aj vety. Učenie je pre ne veľmi zábavné a na hodinu Jolly sa vždy tešia. Ďakujem, pre mňa ako učiteľku je výuka Jolly Phonics obrovskou skúsenosťou.”

Majka Struhárová, Anglicko-španielska škôlka

To Top